Privatumo politika

Ši privatumo politika nustato, kaip mes naudojame ir apsaugome bet kokią informaciją, kurią jūs suteikiate naudodamiesi DIASIDE elektronine parduotuve.

Bendrosios nuostatos

Privatumo ir prekių pirkimo elektroninėje parduotuvėje www.diaside.com taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos siekiant užtikrinti Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir elektroninėje parduotuvėje www.diaside.com (toliau – Parduotuvė) prekes parduodančios MB „Gaumedus“, (toliau – Pardavėjas) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybę, asmens duomenų apsaugos taisykles, ir kitas su prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje bei tiesioginės rinkodaros pasiūlymais susijusias nuostatas. Pirkėjas, pirkdamas internetu, suformavęs prekių krepšelį ir pradėdamas pildyti užsakymo formą ir pažymėjęs varnelę prie teiginio „Sutinku su taisyklėmis“ patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.
Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Klaipėdos filiale įregistruotas juridinis asmuo MB „Gaumedus“, juridinio asmens kodas 304983921, adresas Medaus g. 7, Ginduliai, Klaipėdos raj., LT-91276, Lithuania, el. p.: info@diaside.com.
 
Asmens duomenų tvarkymas
 
1. Pirkėjui užsakant prekes elektroninėje Parduotuvėje registracija nėra būtina, tačiau tinkamam užsakymo įvykdymui reikalinga pateikti tokius asmens duomenis kaip vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris ir kiti užsakyme nurodyti duomenys.
2. Pirkėjas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini prekių užsakymo įvykdymui, o Pirkėjui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, kad jie būtų tvarkomi 5. punkte nurodytais tikslais, prekių pirkimo – pardavimo Sutartis negalės būti sudaryta ir įvykdyta.
3. Pirkėjas, registruodamasis elektroninėje Parduotuvėje ir (ar) pateikdamas prekių užsakymą, patvirtina, kad jis sutinka pateikti šiose Taisyklėse, registracijos formoje ir prekių užsakymo formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pardavėjas šiuos duomenis tvarkytų šių 5. punkte nurodytais tikslais.
4. Pirkėjo asmens duomenys, nurodyti 1. punkte, renkami ir tvarkomi elektroninės prekybos tikslu (sudaryti Sutartį, apdoroti prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus, išspręsti klausimus, susijusius su prekių pristatymu ir perdavimu, įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus).
5. Pirkėjo bei kitų www.diaside.com internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys (el. pašto adresas) renkami ir tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tuo atveju, jei Pirkėjas, prekių užsakymo metu, pažymi varnelę, jog sutinka gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, o kiti www.diaside.com internetinės svetainės lankytojai nurodo savo el. pašto adresą skiltyje „Naujienlaiškis“. Pirkėjas bei kiti www.diaside.com internetinės svetainės lankytojai bet kada turi teisę atšaukti savo sutikimą Pardavėjui tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, pateikdami apie tai atitinkamą pranešimą Pardavėjui.
6. Pirkėjo bei kitų www.diaside.com internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau, nei tai reikalinga šiose Taisyklėse nurodytais tikslais.
7. Pirkėjo asmens duomenys elektroninės prekybos tikslu saugomi ir naudojami 3 (tris) metus nuo Sutarties sudarymo.
8. Pirkėjo bei kitų www.diaside.com internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais saugomi ir naudojami 3 (tris) metus nuo paskutinio apsipirkimo www.diaside.com internetinėje svetainėje arba MB „Gaumedus“ parduotuvėje, arba trumpiau, jei gaunamas Pirkėjo prašymas atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.
9. Pardavėjas turi teisę Pirkėjo bei kitų www.diaside.com internetinės svetainės lankytojų asmens duomenis pateikti savo pasirinktiems tretiesiems asmenims tiktai tikslais, nurodytais 4. ir 5. punktuose, ir tik tokia apimti, kiek būtina tiems tikslams pasiekti. Jokiais kitais atvejais Pirkėjo bei kitų www.diaside.com internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys tretiesiems asmenims neatskleidžiami be išankstinio Pirkėjo bei kitų www.diaside.com internetinės svetainės lankytojų sutikimo. Pirkėjo bei kitų www.diaside.com internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.
10. Pardavėjas asmens duomenų tvarkymui taiko saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
11. Pardavėjas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.
12. Pirkėjas bei kiti www.diaside.com internetinės svetainės lankytojai turi šias teises, susijusias su asmens duomenimis:
12.1. Prašyti, kad Pardavėjas leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
12.2. Teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
12.3. Teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
12.4. Teisę atšaukti sutikimą;
12.5. Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
13. Pirkėjas bei kiti www.diaside.com internetinės svetainės lankytojai gali pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į Pardavėją el. paštu info@diaside.com arba paštu MB „Gaumedus“, Medaus g. 7, Ginduliai, Klaipėdos raj. LT-91276, Lietuva.
14. Registracijos elektroninėje Parduotuvėje metu, pildant užsakymo formą ar kitaip naudojantis elektronine Parduotuve, Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jei pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos nedelsdamas atnaujinti. Pirkėjas atsako už registracijos formoje, užsakymo formoje ar kitaip naudojantis elektronine Parduotuve pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
15. Pirkėjas, užsiregistruodamas elektroninėje Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo teikiamais pasiūlymais elektroninėje Parduotuvėje pasinaudoja trečiasis asmuo, prisijungęs su Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
Jei manote, kad bet kokia jūsų pateikta informacija yra klaidinga arba neišsami, rašykite mums el. paštu info@diaside.com. Mes nedelsdami ištaisysime visą klaidingą informaciją.

Slapukų naudojimo taisyklės

Kas yra slapukai ir kaip jie veikia?

Svetainėje naudojami slapukai. Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, kurie jūsų sutikimu įrašomi į įrenginio (pvz. kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklę, kai jūs naršote interneto svetainėje ir renkantys informaciją apie Jūsų naršymą.

Jums pirmą kartą apsilankius interneto vetainėje, slapukai perkeliami į jūsų įrenginį ir vėliau naudojami įrenginiui atpažinti. Tai įprasta naršymo interneto svetainėse praktika, palengvinanti naršymą jūsų jau lankytoje interneto svetainėje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.

Interneto svetainėje naudojami slapukai interneto svetainės funkcionalumui gerinti, efektyviam ir sklandžiam interneto svetainės veikimui užtikrinti, naršymo statistikai ir analizei vykdyti, užtikrinti veiksmingesnę rinkodarą. Slapukai naudojami atpažinti naudotoją kaip ankstesnį interneto svetainės lankytoją, išsaugoti naudotojo lankymosi interneto svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį, statistinei informacijai apie interneto puslapio lankomumą rinkti ir kt. 

Slapukuose nėra saugoma informacija, kurią panaudojus galima būtų tiesiogiai nustatyti naudotojo tapatybę, tačiau slapukuose esanti informacija gali būti siejama su naudotojo naudojamu įrenginiu, naršymo istorija ir kita slapukų pagalba gauta ir saugoma informacija.

Kokius slapukus mes naudojame?

Siekiant užtikrinti galimybę jums patogiau ir efektyviau naudotis interneto svetaine, naudojame šiuos slapukus:

  • Būtinieji slapukai

Naudojami, kad būtų galima tinkamai teikti interneto svetainės paslaugas ir jūs galėtumėte naršyti bei naudotis interneto svetainės funkcijomis, t. y. interneto svetainės funkcionavimui užtikrinti. Šie slapukai negali būti išjungti.

  • Funkciniai (techniniai) slapukai

Naudojami siekiant įsiminti jūsų pasirinkimus ir nustatymus pasirinkimus, nuo kurių priklauso, kaip ir ką matote interneto svetainėje. Šių slapukų pagalba jūs išvengiate  nustatymų pasikeitimo kiekvieną kartą apsilankę interneto svetainėje. Jei išjungsite šiuos slapukus, kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti.

  • Statistiniai (analitiniai) slapukai

Naudojami analizuojant interneto svetainės lankomumo statistiką. Jie leidžia skaičiuoti apsilankymus ir srauto šaltinius, kad galėtume įvertinti interneto svetainės efektyvumą ir ją tobulinti, siekdami ją padaryti kuo naudingesnę ir patogesnę jums. Visa informacija, kurią renka šie slapukai, yra anoniminė, nes saugomi tik visų lankytojų bendri rodikliai.

  • Rinkodaros (reklaminiai) slapukai

Naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip jūs naudojatės interneto svetaine, užtikrinti pasiūlymų (reklamos), geriausiai atitinkančių jūsų poreikius, pateikimą jums. 

Kaip pašalinti slapukus iš savo įrenginio?

Norėdami, kad slapukų pagalba jūsų asmens duomenys nebūtų tvarkomi, jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami, arba ištrinti įrašytus slapukus.

Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Visose naršyklėse numatyta galimybė ištrinti slapukus.

Detalesnės instrukcijos priklauso nuo jūsų naudojamos naršyklės, juos galite rasti naudojamos naršyklės parinkčių meniu:

Slapukų nustatymai Chrome
Slapukų nustatymai Internet Explorer
Slapukų nustatymai Firefox, Safari web ir iOS

Daugiau informacijos rasite www.allaboutcookies.org

Pažymime, kad naudojamų slapukų pašalinimas arba blokavimas gali turėti įtakos interneto svetainės veikimui ir kai kuriems jos funkcionalumams, taip pat gali neigiamai paveikti jūsų naudojimąsi interneto svetainėje prieinamomis paslaugomis.